Sopimusvuori

 

Tuomas Mäkinen
blogityöryhmä

Aikuissosiaalityön päivillä tammikuussa oli mahdollisuus käydä tutustumassa Kalliolan setlementin ylläpitämään, Helsingin Kallion kaupunginosassa sijaitsevaan Neuvontapiste Ne-Rå:n (Neuvonta- Rådgivning).

Sosiaalietuuksien ohjaukseen ja neuvontaan liittyvä neuvontapiste on saanut alkunsa Kalliolan setlementin ja sosiaalialan korkeakoulujen yhteishankkeesta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan korkeakoulujen kanssa ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, joten se toimii virallisen palvelujärjestelmän ulkopuolella.

Ne-Rå:ssa annetaan sosiaalipalveluihin, etuuksiin ja asumismahdollisuuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta, autetaan hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä ja annetaan, mahdollisuuksien mukaan, myös jalkautuvaa asiointitukea viranomaisten luokse. Ne-Rå toimii matalan kynnyksen periaatteella, jolloin kuka tahansa voi ottaa yhteyttä ilman ajanvarausta. Toiminnan tavoitteena on tukea ihmisiä tarvittavien palvelujen saamisessa ja omien asioiden edistämisessä. Käytännön työtehtävistä vastaavat suomen – ja ruotsinkieliset sosiaalityön ja sosionomikoulutuksen opiskelijat, joita ohjaa Ne-Rå:n henkilökunta. Mikä voisi ollakaan parempaa harjoittelua ja työkokemusta tuleville sosiaalialan työntekijöille?

Yleisimpiä asiointien tarpeita Ne-Rå:ssa ovat asunnottomuus ja sosiaaliturvan saamiseen ja katkoksiin liittyvät ongelmat. Sosiaaliturvan saamisen ongelmissa on usein kyse siitä, että kansalainen ei tiedä miten tukea haetaan, mihin on oikeus, miten hakea ja miten valittaa? Myös päätösten ymmärtäminen kielellisesti on haastavaa. Toimeentulotuki on yleisin yksittäinen kysytty etuus Ne-Rå:ssa. Muita yleisimpiä avun tarpeita ovat työhön, koulutukseen ja opiskeluun liittyvät asiat. Ne-Rå:n työntekijät auttavat asiakkaitaan esimerkiksi työhakemusten ja CV:n tekemisessä.

Sosiaalietuuksien neuvontaa myös Tampereella

Samojen ongelmien kanssa painitaan myös täällä Tampereella. Vastaavaa Ne-Rå:n kaltaisella toimintamallilla toimivaa neuvontapistettä ei löydy muualta kuin Sopimusvuoresta, tosin Sopimusvuoren sosiaalietuuksien neuvontapiste palvelee tällä hetkellä ainoastaan Sopimusvuoren omia palvelunkäyttäjiä. Toiminta meillä rahoitetaan täysin ilman Sopimusvuoren ulkopuolisia rahoituskanavia.

Palvelukonseptia kehitetään jatkuvasti työmenetelmien lisäämiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi koko tamperelaisessa viranomaiskentässä. Selvää kuitenkin on, että tämän kaltainen palvelu on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää jotta kukin saa juuri itselleen tarpeellisen palvelun. Olemme Sopimusvuoressa vakuuttuneita siitä, että tällainen ihmisläheinen palvelu edistää mielenterveysasiakkaan kuntoutumista, ja tällaiseen toimintamuotoon satsaamalla saamme aikaan yhteiskunnallista säästöä.

Lähde: www.ne-ra.fi

Sopimusvuori_Facebookissa