Sopimusvuori

 

Annele Huikuri

Aikuissosiaalityön päivät Helsingissä tammikuun loppupuolella antoivat positiivista virettä sekä omaan työhön että itselle kansalaisena ja veronmaksajana. Lukuisten asiantuntijoiden esityksistä eniten puhututti itseäni STM:n valmistelevan virkanaisen Elina Palolan kaksi puheenvuoroa.

Toimeentulotuen maksatus siirtymässä Kelaan

Ensimmäisen koulutuspäivän yhteydessä järjestetyssä työpajassa aiheena oli toimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelaan vuonna 2017. Kuka kuuntelee köyhää - verkoston järjestämässä tilaisuudessa käydyn paneelikeskustelun yhtenä osallistujana oli Elina Palola. Toimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelaan on vasta kahden vuoden päästä ajankohtainen, joten suurimpaan osaan kysymyksistä ei ole vielä vastauksia.

Muutoksen tärkein seikka lienee kuitenkin se, että toimeentulotuen perusosa on se sosiaaliturvan muoto, jonka maksatus siirtyy Kelaan ja tällä on tarkoitus turvata toimeentulotukea saavien henkilöiden asumiskustannukset. Täydentävä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki jää uudistuksen jälkeen edelleen kunnan sosiaalitoimen maksettavaksi. Tavoitteena on lisätä sosiaalityön näkökulmaa ja kehittää toimeentulotuen maksamisen käytäntöjä.


Tervetulleita uudistuksia hyvinvoinnin edistämiseksi

Elina Palola piti esityksen toisena koulutuspäivänä aiheesta ”Miten uusi sosiaalihuoltolaki edistää hyvinvointia?” Tässä yhteydessä käsittelen aihetta Sopimusvuoren työntekijänä ja tamperelaisena kansalaisena, veronmaksajana.

Lain pykälässä 6 mainitaan, että sosiaaliasioissa on oltava helposti saatavilla oleva ja yhteistyössä järjestetty ohjaus ja neuvonta. No, meillähän on ollut jo pitkään Sopimusvuoren sosiaalietuuksien ohjausta ja neuvontaa -toimipiste, vaikka laki astui voimaan aprillipäivänä, 1.4.2015. ”Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen” ja ”Rakenteellinen sosiaalityö sosiaalihuollossa” ovat näin sopimusvuorelaisen mielenterveystyöntekijän kannalta tervetulleita uudistuksia. Yhteistyön avain löytyy uudistuksissa, jotka määrittävät sosiaalityön ja yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa tehtävää kehittämistä. Sosiaalialan opiskelijoilta on myös tullut toistuvasti palautetta jossa kaivataan enemmän erityisryhmien kohtaamiseen liittyvää opetusta ja käytännön harjoittelua. Toivonkin todella, että saamme yhdessä kehitettyä yhteistyötä myös tältä osin.

”Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä sosiaalihuoltolaissa tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Syynä voi olla kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, usean yhtäaikaisen tuen tarve tai muu vastaava syy.” Kun laki sanoo näin, Sopimusvuoren työntekijöiden ammattitaidolle tulee uusi tilaus! Erityisesti silloin kun palvelujemme käyttäjät tarvitsevat työntekijän tukea eli eivät itse jaksa, uskalla tai osaa hakea sosiaalihuoltolain alaisia palveluita tai kuvata oikeata elämäntilannettaan ja tuen tarvetta.

Mielenterveystyön osaajia palvelunkäyttäjien rinnalla tarvitaan kokemukseni mukaan myös silloin, kun sosiaalialan osaajat eivät riittävän hyvin ymmärrä mielen sairauksien vaikutuksia toimintakykyyn silloinkin, kun sitä ei ulkoisesta olemuksesta pysty päättelemään.

Palvelutarpeen arviointi on myös positiivinen uudistus. Palvelutarpeen arvio tehdään asiakkuuden alussa ja ”tehdään elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa, läheistensä ja muiden toimijoiden kanssa”. Näiden lakiuudistusten näkökulmasta mielenterveyspalveluja käyttävien henkilöiden asema paranee ja moniammatillisen yhteistyön merkitys kasvaa entisestään. 

Lakiuudistuksen toteutumiseksi tarvitaan yhteiskunnallista ajattelua ja käytännön toimia. Kansalaisten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisella on työssämme yhä merkittävämpi arvo, samoin kuin sillä ammatillisella taidolla ja erityisosaamisella jota Sopimusvuoren työntekijäkaartissa riittää. Työntekijänä katson valoisasti huomiseen, niin ammatillisena henkilönä kuin myös kansalaisena ja veronmaksajana.

Aiheesta lisää:
http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20141301/P36

 

 

Sopimusvuori_Facebookissa