Sopimusvuori

 

Anitta Berglind

        kalamies


Tehostetun tuen palveluasumisen yksikkö Ruukin palvelut on suunnattu pääsääntöisesti nuorille aikuisille mielenterveyspalveluiden käyttäjille. Ruukin kulttuuriin on kuntoutumisen tukena aina kuulunut liikkuminen luonnossa ja rauhoittuminen elävän tulen äärelle. Olemme tiedostaneet luonnon rauhoittavan vaikutuksen sekä elimistöön että psyykeeseen, ja tätä tukee myös tutkimustieto.

Käymme säännöllisesti erilaisilla retkillä, metsässäkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Talviaikaan olemme käyneet Torpan kodassa. Ruukin vuosikelloon kuuluu usein myös yön yli kestävä retki jonnekin lähiseudun kohteista, esimerkiksi Kukkola, Aitolahden vanha pappila tai Kintulampi. Nämä retket ovat usein hyvin mieleenpainuvia ja elämyksellisiä.

Uusia näkökulmia mukaan heittäytymällä

Luonnon ottaminen mukaan kuntoutumiseen sekä yleisesti ihmisten arkeen on noussut ajankohtaiseksi asiaksi jo monessakin mediassa. Ihmisten rauhoittuminen luonnonrauhaan tai vihreän maiseman näkeminen ikkunasta lievittää stressiä sekä nostaa vireystasoa.

Kokemuksellinen oppiminen, sisältäen onnistumisen kokemuksia sekä itsensä asettamista epämukavuusalueelle - ja näin ollen itsensä voittamista - ovat elämyspedagogiikan/ seikkailukasvatuksen perusasioita. Mukaan heittäytyminen ja sen myötä nousevat tunteet auttavat oppimaan itsestä uusia asioita ja näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Ratkaisujen löytäminen yhdessä avartaa omaa näkökantaa ja yhteisöllinen toiminta vahvistuu. Rohkeus ja itseluottamus lisääntyvät kokemusten myötä.

Valmistaudumme retkille aina kohteen mukaisesti, ensiapulaukulla ja tarvittavilla lääkkeillä varustautuneena. Retken eväitä pohditaan yhdessä, usein paistamme lohta ja ainakin allekirjoittanut haluaa aina ruisleivät nuotiossa paistettavaksi. Monille palvelunkäyttäjille makkaran paistaminen on tärkeä asia. Nokipannukahvit on myös saatava; on hyvä, että ihmiset näkevät tämänkin kahvinkeittotavan. Pidemmillä retkillä paistamme tyypillisesti letut nuotiolla.

Valitsemme usein päivän retkille paikaksi sellaisen, jonne palvelunkäyttäjien on mahdollista mennä myös tulevaisuudessa eli lähistöllä sijaitsevan ja kohtuullisen helppokulkuisen kohteen. Pirkanmaalla Birgitan polku tarjoaa hyvät puitteet tähän. Tarkoitus on myös edistää ympäristön tuntemusta sekä madaltaa retkelle lähtemisen kynnystä.

       pannut

Retket herättävät usein hyviä muistoja, joita jaetaan porukassa ja hiljaisemmatkin liittyvät keskusteluun. Monet pitävät puiden ja tulien tekemisestä sekä luonnossa kävelystä. Toisinaan ohjaaja saattaa tehdä alaköysiradan retken yhteyteen tai vaihtoehtoisesti keinun. Olemme tehneet myös erilaisia elämyspedagogiikkaan perustuvia tehtäviä, joissa porukan täytyy toimia yhteistuumin. Nämä harjoitukset antavat onnistumisen kokemuksen sekä ryhmäyttävät yhteisöä. Yhteisillä metsäretkillä yhteisön jäsenten välit tiivistyvät ja yhteistoiminta yleensä tehostuu.

 Aistit avoimiksi!

Erilaisessa maastossa kulkeminen - välillä kivien yli tai pitkospuita pitkin -vahvistaa koordinaatiokykyä. Välillä kävellessä jäämme tunnustelemaan miltä maa tuntuu jalkojen alla tai mitkä tuoksut tulevat nenään, samoin kuin luonnonäänet kuuloaistiin.

Matkan pituutta sunniteltaessa huomioidaan etukäteen ihmisten mahdolliset liikkumisrajoitteet sekä voimavarat. Luonnossa liikkuessa tulee liikuntaa harrastettua huomaamatta enemmän kuin mitä olisi ajatellut. Myös erilaiset toiminnot (sienestys, halonhakkuu tms.) saavat lihakset eri lailla toimimaan.
Retken lopuksi käymme aina palautekierroksen ja puhumme pintaan nousseet asiat joko heti tai palataan yksikössä retken nostattamiin tunteisiin.

Lisätietoa:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luonnon_vaikutus_hyvinvointiin.aspx

http://www.erakettu.com/kasvatus_mitaseon.htm

http://www.outwardbound.fi/outward-bound/elamyspedagogiikka

 

 

Sopimusvuori_Facebookissa