Sopimusvuori

 

Mirva Leppälaakso

mekään emme ole myytävänä3

Sopimusvuori on mukana Suomen sosiaalipsykiatristen järjestöjen toimesta tekeille laitetussa kansalaisaloitteessa ”Mekään emme ole myytävänä”.

Aloitteessa esitetään, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 17. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus:

"Tätä lakia ei sovelleta sellaisten mielenterveyspalveluiden hankintaan, joissa on kyse pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumispalveluissa ja jokapäiväisessä elämässä."

Nyt tarvitsemmekin teitä kaikkia, ja teidän kaikkien verkostoja: Käykää allekirjoittamassa kansalaisaloite!

Jakakaa tietoa verkostoissanne!

Tavoitteenamme on saada 50 000 nimeä toukokuuhun 2018 mennessä.   Lisätietoa alla olevan linkin takaa sekä sähköinen allekirjoittamiskaavake, joka edellyttää verkkotunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.  

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2687

Sopimusvuori_Facebookissa