Sopimusvuori

 

Koulutusjohtaja Helena Hakuni

600

Ensimmäinen dementiatoimialan henkilöstölle suunnattu koulutuskurssi Kohtaamisia muistisairaan elämässä saatiin päätökseen marraskuun alussa. Kurssin tausta-ajatuksena toimi recovery –ajattelu. 

Recoveryn mukaisesti pohdittiin miten henkilökunta voi taata asiakkaalle juuri hänen valintojaan  ja toiveitaan kunnioittavan arjen ja asumisympäristön sekä miten kunnioittaa asukkaan itsemääräämisoikeutta myös elämän loppuvaiheissa.

Kurssin päätöspäivänä pohdittiin myös toivon merkitystä sekä asiakkaalle että hänen läheisilleen. Kurssilaisten pohdinnoissa kuului  ja näkyi vahva ammattiosaaminen ja eettinen suhtautuminen omaan työhön.

Kurssi koostui viidestä iltapäivästä ja kouluttajina toimivat Sopimusvuoren omat asiantuntijat. Kurssi koostui seuraavista teemoista:

-  johdatus recovery – ajattelun perusteisiin
-  muisti ja muistisairaudet
-  kohtaamisen keinot
-  kinestetiikka
-  saattohoito
-  asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Seuraava kurssi järjestetään keväällä 2018 ja tavoitteena on vuoden 2018 aikana jatkaa oman henkilöstön koulutusta ja myös kysynnän mukaan kouluttaa muita alan toimijoita.

Sopimusvuori_Facebookissa