Sopimusvuori

 

Mirva Leppälaakso

Nuorten matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tilke liittyi vuoden vaihteen jälkeen Näsinkulman Klubitalon toimintaan.

Tilkkeen toiminta tulee jatkumaan samoissa tiloissa (Tiiliruukinkatu 18 A) edelleen nuorten matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuen Tilke-nimisenä yksikkönä. Nykyisen toiminnan lisäksi kävijät voivat osallistua jatkossa Näsinkulman Klubitalon muiden yksiköiden toimintaan ja ryhmiin, jolloin Tilkkeen toiminta tulee huomattavasti monipuolistumaan.

Muutoksen myötä tutustumiskäytännöt muuttuivat yhteneväiseksi klubitalon tutustumiskäyntien kanssa. Jatkossa Tilkkeelle voi tulla tutustumaan joka perjantai klo 11.00, tai tarvittaessa sopia jonkin muun ajankohdan tutustumiskäynnille.

Sopimusvuori_Facebookissa