Sopimusvuori

 

Veijo Airaksinen

 

Sopimusvuoren Työ- ja toimintakeskus Kanavan opinnollistamishankkeessa siirrytään tänä vuonna pilotointivaiheesta keskuksen kaikki työtoimintamuodot kattavaan valtakunnalliseen osaamistodistusmalliin.

- Kanavassa ravitsemis- ja puhtauspalvelualan opinnollistamispilotoinnit aloitettiin edellisvuonna. Puutyöyksikössä Kaprassa, käsityöyksikössä Kätevässä ja tammikuussa aloittavassa Kanavan uudessa konttoriyksikössä opinnollistaminen pääsee täysipainoisesti vauhtiin kevään 2016 aikana, kertoo Kanavan työhönvalmentaja Pia Siiramo.

Asiakkaan näkökulmasta opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että asiakas voi työtoimintaan osallistuessaan lähteä kerryttämään itselleen uusia tietoja ja taitoja sekä ylläpitää jo aikaisemmin saavutettuja ammattialan taitoja. Halutessaan asiakkaalla on mahdollisuus saada itselleen osaamistodistus, jossa eritellään kirjallisesti Kanavan työtoiminnassa kertynyt osaaminen.

Opinnollistamiseen osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Asiakkaalta ei vaadita myöskään alan perusvalmiuksia, vaan ainoastaan halua ja motivaatiota osallistua.

- Osaamistodistuksesta on hyötyä työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa. Joissain opiskelupaikoissa sen avulla voi jopa korvata joitakin opintojen osia ja esimerkiksi puhdistusalalla Kanavan osaamistodistus saattaa riittää alan työpaikan saantiin, Siiramo mainitsee.

Monista muista pajoista poiketen Kanavalla järjestetään työssäoppimisen lisäksi myös ammattialan kursseja, tietopuolisia ohjausryhmiä, vierailuja messuille, oppilaitoksiin ja työpaikoille sekä luentoja, joissa paneudutaan kunkin ammattialan saloihin.

- Me emme kuitenkaan ole mikään varsinainen oppilaitos, vaan sellainen matalan kynnyksen paikka, jossa asiakas saa kasvaa ja hän voi hankkia osaamista omaan tahtiinsa.

Siiramon mukaan opinnollistaminen toimii myös sosiaalisena vahvistajana.
- Asiakas saa voimaannuttavan kokemuksen, kun hän näkee opinnollistamisprosessissa dokumentoituna oman edistymisensä. Hän pystyy tämän kokemuksen pohjalta kasvattamaan omaa toimintakapasiteettiaan ja potentiaaliaan lähteä eteenpäin. Objektista, johon kohdistetaan toimenpiteitä tuleekin subjekti, joka tekee itse, Siiramo toteaa.

Lisää laatua ja mitattavuutta

Opinnollistaminen tukee Kanavan työvalmennuksen laatua ja lisää asiakkaiden etenemisen sekä pajan kuntoutustyön vaikuttavuuden mitattavuutta. Lisäksi opinnollistaminen vahvistaa vertaistoimijuutta muiden pajojen kanssa sekä vakiinnuttaa Kanavan yhteiskunnallista toimijaroolia.

Siiramon mukaan opinnollistaminen vahvistaa myös Kanavan työvalmentajien työnkuvaa ja samalla valmentajat saavat fokuksen ja mittariston omalle kuntoutustyölleen. Kanavan työvalmentajien tuplakoulutukset koostuvat sosiaali- ja terveysalan sekä ammattialan tutkinnoista, joita molempia pääsee jatkossa hyödyntämään asiakkaita eteenpäin valmennettaessa. Myös yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa monipuolistaa osaamista.

Taustalla EU-suositus

Sopimusvuoren Kanava lähti kehittämään valtakunnallista osaamistodistusmallia yhdessä muiden pajatoimijoiden, Työpajayhdistyksen sekä eri oppilaitosten kanssa Bovaliuksen ammattiopiston vetämässä Ammattiosaamista välityömarkkinoilla -hankkeessa. Pohjaksi työlle muodostui EU:n Ministerineuvoston suositus 12/12 (Council Recommendation), jonka mukaan kaikissa EU-maissa pitäisi olla validointimenettelyt käytössä vuoteen 2018 mennessä.

Tämän järjestelmän tulisi mahdollistaa yksilöiden tietojen, taitojen ja kompetenssien validointi riippumatta siitä, miten tai missä ne on hankittu. Yksilöiden pitäisi pystyä suorittamaan myös osatutkintoja kokonaisten tutkintojen lisäksi.

Sopimusvuori_Facebookissa