Sopimusvuori

 

Helena Hakuni

    nettikuvauutiseen

Sopimusvuorelaiset viettivät 8.12. yhteisöllisyysseminaaria. Seminaarin järjestäminen liittyi yksiköiden esimiesten johtajuusopintoihin, joiden kautta he ovat kehittäneet sisäisesti organisaation toimintoja.

Sopimusvuoren 45 toimintavuoden aikana yhteisölliset toimintatavat ovat ohjanneet organisaation toimintaa ja tästä syystä seminaarissa tarkasteltiin monipuolisesti yhteisöllisyyden muuttumista ajan myötä.
Seminaarin aluksi Sopimusvuoren perustajajäsen Leena Salmijärvi kertoi toiminnan aloittamisesta ja toimintamuotojen laajenemisesta vuosien saatossa. Nykyinen toimitusjohtaja Inkeri Ruuskanen jatkoi teemaa kertomalla kohtaamisten merkityksestä sekä Sopimusvuoren kansainvälisestä yhteistyöstä.Molempien johtajien puheenvuoroissa kuulsi vahvasti lähimmäisestä välittäminen sekä rohkeus tarttua uusiin haasteisiin.

Yksikön johtajien alustuksissa kuultiin hiljaisen tiedon merkityksestä organisaation kehittäjänä, työsalien muuttumisesta ajan haasteita vastaavaksi työ- ja toimintakeskukseksi sekä välähdyksiä dementiahoitokodin arjesta. Dementiahoitokodin asiakkaan puheenvuoro oli kaunis kuvaus vanhenemisesta ja siihen liittyen turvallisen yhteisön merkityksestä.

Seminaarin lopuksi esiteltiin Sopimusvuoren yhteisölliset toimintaperiaatteet, joiden muokkaamisessa on kuluneen vuoden aikana ollut mukana jokainen Sopimusvuoren yksikkö, sekä työntekijät että palvelunkäyttäjät. Sopimusvuorelaisella yhteishengellä on hyvä jatkaa uudistettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti kohti tulevia haasteita.

Sopimusvuori_Facebookissa