Sopimusvuori

 

Minna Mäkinen

         Uusi kuva

 

Iloisen ilmeen Sotea vai satua – kohtaamisia kasvotusten– seminaari järjestettiin tiistaina 24.10.2017 Sopimusvuoren Panimon pihapiirissä, Koulukatu 13:ssa. Päivä alkoi aamukahvilla klo 9 Näsinkulman Klubitalon Kultajyvässä jatkuen leppoisan yhdessäolon ja kohtaamisten merkeissä aina klo 15 asti. Tilaisuuden avasivat Suomen Klubitalot ry:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Heino, toiminnanjohtaja Christa Rajanti sekä kansanedustaja Olli-Poika Parviainen.

Tapahtuman ideoivat, suunnittelivat ja järjestivät mielenterveyskuntoutujat eli Sopimusvuori ry:n pal-veluiden käyttäjät. Tavoitteemme on olla aktiivisesti mukana yhteiskunnassa tekijöinä ja toimijoina, ei toimenpiteiden kohteina. Haluamme olla mukana keskusteluissa, joissa asioitamme suunnitellaan ja käsitellään. Pyrimme vaikuttamaan SOTE-uudistuksen käytännön ratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Aktiivisen roolin myötä olemme myös vaikuttamassa yleiseen mielipiteeseen mielenterveyskuntoutu-jista.

Paikalle oli kutsuttu yhteistyökumppaneita, päättäjiä sekä useita edustajia eri Sote- palveluja tarjoavista asiantuntijaorganisaatioista; palveluista, jotka ovat suuresti läsnä mielenterveyskuntoutujien arjessa. Panelistivieraiksi saimme mm. köyhyystutkija Jouko Karjalaisen THL:sta, toimeentuloyksikön tiimi-päällikkö Ville-Veikko Hirsin Kelasta, palvelupäällikkö Taru Herrasen ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiön Aikuissosiaalityön yksiköstä, psykologi Jyrki Vartion Vervestä, sosionomi Minna Mink-kisen Tampereen kaupunginhallituksesta sekä Katia Laakson Sopimusvuori ry:n hallituksesta. Mielenterveyskuntoutujien mielestä SOTE- palapelin kokoamisessa tarvitaan kaikkia osapuolia, niin Kelaa, sosiaalityötä, kuntoutusosaajia, edunvalvontaa, mielenterveystyön ammattilaisia kuin palvelun-käyttäjiäkin. Seminaaripäivän aikana kohdattiin, käytiin aitoa vuoropuhelua, kuultiin ajankohtaisia kokemuksia, näkemyksiä ja ehdotuksia rakentavan yhteistyön hengessä.

Sopimusvuori_Facebookissa