Sopimusvuori

 

Mirva Leppälaakso

  1200 web

 

Sopimusvuori Oy on mukana uudenlaisessa työhön oppimisen Työalusta-palvelun pilottihankkeessa. Vaakon Harjulla oli työelämään tutustumassa tänä syksynä yhdeksäsluokkalainen Kirka Viitanen. Kirkan odotukset TET-jakson suhteen täyttyivät, sillä hän arveli Vaakolle hakiessaan tapaavansa paljon dementoivaa muistisairautta sairastavia ikäihmisiä sekä päivän koostuvan perustyötehtävissä avustamisesta, kuten ruokailussa auttamista.

Mukanaan hänellä oli kitara, ja harjoittelun projektityönä Kirka suunnitteli ja toteutti osallistavan musiikkituokion.

- Olen tykännyt olla täällä, mutta koska Työalusta-työskentely on niin uusi asia, on ollut vähän epäselvää, että miten tätä palvelua käytetään. Olen kuitenkin oppinut paljon uutta alasta ja lähihoitajan työstä sekä muistisairauksista. Erilainen kokemus tämä kyllä oli -ihan kiva kokemus!

Kirka kertoo olleensa kahden viikon jakson aikana monenlaisissa ryhmissä avustamassa, kuten kuvataideryhmä ja kirjapiiri. Kukkakerhossa mentiin ulos keräämään kasveja ja puutarharyhmässä tehtiin syksyn sadosta asetelmia joka tupaan.

- Olen oppinut täällä ollessa mm. vuorovaikutustaitoja dementoivaa muistisairautta sairastavien henkilöiden kohtaamisessa. Hoitajan ja asukkaan välinen kontakti on tärkeää, aina ei tarvitse edes puhua. Samoin musiikilla on suuri merkitys, moni muistaa radiosta kuulemien laulujen sanat. Käden taidot ovat monella asukkaalla vielä todella hyvät; he pystyvät piirtämään ja maalaamaan todella hyvin, vaikka on ehkä heikko näkö.

Kirkan mentori Piritta Salmi on myös tyytyväinen jaksoon. - Aivan loistava nuori ollut! Kirka on lähtenyt kaikkeen mielellään mukaan, ja silloin on ollut helppoa olla ohjaajanakin. Työalustan käytöstä olisin kaivannut enemmän ohjausta, mutta hyvä että se on olemassa. Ja kyllä, otamme mielellämme lisää nuoria harjoitteluun jatkossakin.

Tampereella testataan viidessä yläkoulussa lukuvuoden 2017 – 2018 aikana TET- eli työelämätutustumisjaksojen toteutusta Työalusta-palvelun kautta. Peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvan työelämään tutustumisjakson (TET-jakso) tavoitteena on, että oppilas tutustuu häntä kiinnostaviin työtehtäviin ja saa kokemuksia työelämän vaatimuksista.

Nuori luo Työalustassa profiilin ja rakentaa portfolion esimerkiksi kiinnostuksen kohteistaan, koulutöistään tai TET-harjoitteluistaan. Profiilin avulla nuorelle muodostuu Pro-identiteetti, ja hänen on helpompi hahmottaa tämänhetkisen elämänsä ja haluamansa tulevaisuuden välistä suhdetta. Työalusta-palvelu kerää yhteen yrityksiä, julkisia toimijoita sekä järjestöjä toimimaan yhdessä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten äänen esiin nostamiseksi.

Sopimusvuori_Facebookissa