Sopimusvuori

 

Mirva Leppälaakso

     L I
                                            Leena Lehtonen ja Inkeri Ruuskanen

Sopimusvuori Oy:n toimitusjohtaja Inkeri Ruuskanen siirtyy eläkkeelle 30.9.2017. Yhdeksän vuotta toimitusjohtajana toimineen Ruuskasen keskeisimpiä tehtäviä Sopimusvuoressa on ollut arvot edellä osakeyhtiötoiminnan juurruttaminen, sekä konsernin soluttautuminen kilpailutusmaailmaan palveluiden säilyttämiseksi.

Henkilökunnan kouluttautuminen uusien palvelumuotojen kehittämiseksi sekä palvelumuotoilun kautta uusiksi palvelutuotteiksi mahdollistaa laadukkaat, tarpeisiin vastaavat palvelut.

- Olen pitänyt erityisen tärkeänä liiketoiminnan ja palveluiden yhteensovittamista siten, että kaikessa keskeistä on asiakkaiden tarve. SOTE tulee avaamaan entistä paremmin tilaa niille palveluille, joita ihmiset tarvitsevat. Sopimusvuoren henkilökunta haluaa tehdä toisin kuin yleinen palveluihin pakottamisen trendi on.

Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.10.2017 HM Leena Lehtonen.

Sopimusvuori_Facebookissa