Sopimusvuori

 

Sopimusvuori tarjoaa tehostetun tuen asumispalveluita dementoivaa muistisairautta sairastaville vanhuksille.

Asukkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman alueen kotihoitoon tai hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijään. Tamperelaisen asukkaan hoitomaksu määräytyy Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaan. Sopimusvuori perii asukkaan vuokran. Asukas voi hakea KELA:n hoitotukea ja asumistukea.

Jokainen kotiin muuttava saa omahoitajan, joka tutustuu asukkaan elämän tärkeisiin asioihin, arvoihin, mieltymyksiin ja tapoihin yhdessä asukkaan ja tämän omaisten kanssa. Hän myös tukee asukkaan muuttamista ja elämää hoitokodissa. Tärkeää on, että asukas voi jatkaa persoonallista elämäntapaansa myös hoitokodissa. Läheisten osallistuminen asukkaan elämänvaiheisiin ja hoitoon on erittäin arvokasta.

Sopimusvuori_Facebookissa