Sopimusvuori

 

Kanava tukee toiminnallaan mielenterveydellisistä tai sosiaalisista syistä työelämästä sivuun jääneiden henkilöiden elämänhallintaa ja työelämäosallisuutta sekä edistää sosiaalista hyvinvointia ja tasa-arvoa. 

Toiminta on jakautunut neljään työyksikköön, johon kukin palvelunkäyttäjä voi hakeutua oman mielenkiintonsa mukaan. Lisäksi Kanavassa toimii Avaimia arkeen- sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät.

Henkilökunnalla on sekä sote-alan että työyksiköiden toimenkuvan mukainen ammatillinen koulutus.

 

Kanavan omat sivut

Pirkankatu 30, 33230 Tampere
010 526 6230
kanava(at)sopimusvuori.fi

Sopimusvuori_Facebookissa