Sopimusvuori

 

Askel- yksikkö tarjoaa asumispalvelua 15 nuorelle aikuiselle palvelun käyttäjälle.

Moniammatillinen henkilökunta (1 psykiatrinen saíraanhoitaja, 2 sosionomia ja 2-4 lähihoitajaa) on paikalla klo 07.00 - 20.00 välisenä aikana jokaisena päivänä.

Askeleen toiminta nojaa kolmeen ohjaavaan pilariin: yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja suunnitelmalli-suuteen.

Yksikössä kartutetaan itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja mm. asumiseen, toimeentuloon, raha-asioiden hallintaan sekä kodin ulkopuolisiin asiointeihin liittyen. 

Yhteisöllinen toimintamuoto vahvistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja ja lisää osallisuutta sosiaalisessa yhteisössä. Toimintamalli mahdollistaa myös vertaistuen ja ystävyyssuhteiden muodostumisen.

Yksikön tilat soveltuvat toimintakykyä ja osallistumista tukeviin ryhmätoimintoihin mm. kädentaitoihin, audiovisuaaliseen viestintään sekä musiikkiin liittyen. Ryhmätoimintojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota ryhmänä ja ryhmässä toimimiseen.

Asuminen yksikössä

Asuminen yksikössä on määräaikainen, useimmiten noin vuoden mittainen jakso, jonka aikana nuorelle laaditaan kuntoutumisen tavoitteet joita arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteet voivat olla esim. vuorokausirytmin vakauttaminen, oman sairastumiskokemuksen jäsentäminen tai lääkehoitoon sitoutuminen ja omien psyykkisten hallintakeinojen kehittäminen. 

Askeleella on strukturoitu päiväohjelma ja vaihteleva viikko-ohjelma joka on kaikkien nähtävillä. Ateriat valmistetaan yhdessä ohjaajien tuella ja omien asuntojen puhtaanapidolle on varattu viikko-ohjelmassa tilaa. 

Toimintaan sisällytetään aktiivinen oppiminen eri ympäristöissä kuten mm. kaupunkiviljely, metsä- ja luontoaktiviteetit sekä verkostoituminen kotimaassa ja ulkomailla toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työkasvatuksellisella otteella tarkoitetaan omanvaranhankintaa, joka mahdollistaa mm. matkojen tekemisen ja muunlaisen virkistystoiminnan. Omavarainhankinta suhteutetaan aina olemassa oleviin voimavaroihin ja resursseihin.

 

Koulukatu 13 D / 13 E
33200 Tampere 

askel(at)sopimusvuori.fi


010 526 6120

Johtaja Irja Kauppila 010 526 6125

Sopimusvuori_Facebookissa