Sopimusvuori

 

Ruukin perustehtävänä on tarjota yksilöllistä ja tavoitteellista tehostettua asumispalvelua mielenterveys - ja päihdepalveluita käyttäville henkilöille.

Yksilöllisyyden ja tavoitteellisuuden ohella toimintamme pohjautuu yhteisöllisyyteen kuntoutumista tukevana osatekijänä. 

Palvelunkäyttäjille tarjotaan mahdollisuus ottaa vastuuta elämästään sekä opetella itsenäisempään elämään vaadittavia elämänhallinnan taitoja. 

Kuntoutumisprosessiin kuuluu palvelunkäyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan kuntoutumisketjun suunnittelu, sisältäen eteenpäin ohjauksen. Päätavoitteenamme on edesauttaa palvelunkäyttäjän mahdollisimman kokonaisvaltaista integroitumista yhteiskuntaan.

Paikkoja yksikössä on kahdesan. Huoneista seitsemän on yhden hengen huoneita ja yksi on kahden hengen huone. Kaikissa huoneissa on oma wc ja suihku. Palvelunkäyttäjien yhteisiin tiloihin kuuluu keittiö, olohuone, kodinhoitohuone, sauna ja ryhmähuone.

Henkilökuntaa on saatavilla kellon ympäri. Päivävuorossa on tavallisesti 1-3 työntekijää ja iltavuorossa 1 työntekijä. Yöohjaaja on yhteinen Vaahteran kanssa.

Yksikön viikko-ohjelma

Yhteisöllisyyden ja omaohjaajatyöskentelyn ohella kuntoutumiseen kuuluu erilaista ryhmätoimintaa kunkin palvelunkäyttäjän yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman mukaan. Säännöllisiä ryhmiä ovat mm. kulttuuriryhmä, vapaavalintaiset Taimin ryhmät, Ruukin päihderyhmä, NA ja AA. Myös opiskelu tai päivätoiminta (Kanava, Näsinkulman klubitalo) on mahdollista.

Päivittäisiä tapahtumia suunnitellaan yhdessä aamutuokioissa, kahden viikon välein kokoontuvissa asiakasfoorumeissa sekä perjantain viikkoarvioinneissa.

Teemme yhdessä erilaisia retkiä sekä lähistölle että kauemmaksi. Perjantaisin järjestetään vaihtelevaa, Ruukista ulospäin suuntautuvaa toimintaa. Sauna lämmitetään kolmesti viikossa.

Omien asioiden hoitoon saa tarvittaessa tukea ohjaajalta ja lääkkeiden jakamista dosettiin harjoitellaan yhdessä.

Asuminen Ruukissa

Vuorokausirytmiä tukevat päivittäiset ruokailut sekä toiminnot. Jokaisella palvelunkäyttäjälle on nimetty omaohjaaja, joka huolehtii palvelunkäyttäjän kanssa seuraavista asioista:

  • Raha-asioiden hoito
  • Kuntoutumissuunnitelman laatiminen
  • Kuntoutumissuunnitelmien säännöllinen tarkistaminen (3 kk:n välein)
  • Yksilöllisten sopimusten tekeminen
  • Somaattisen hoidon asianmukainen toteutuminen
  • Muut yksilölliset tavoitteet palvelunkäyttäjän kuntoutumissuunnitelman mukaisesti esim. keskustelu.

 Mitä olen oppinut Ruukissa?

"Arjen asiat ovat ainakin hyvin hallussa. Jonkin verran kärsivällisyyttä ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Olen oppinut myös elämästä nauttimista selvin päin."

"Oppinut elämään ilman päihteitä."

"Olen oppinut organisoimaan asioita ja hoitamaan ne enemmän ajallaan. Myös päivän rytmitys on ollut hyvä ja aikataulu (kalenteri) on tulevaisuudessa tärkeä osa arkeani."

"Itsenäisiä elämäntaitoja esim. ruuanlaitto ja siivous. Luomaan pysyviä ihmissuhteita."

"En oikeestaan mitään."

"..Olemaan sosiaalisempi, puhumaan tunteistani, tutustumaan uusiin ihmisiin, hyväksymään sairastumiseni."

"Tekemään ruokaa, säännöllisen unirytmin, järjestelmällisyyttä rahankäytössä, ilmaisemaan omaa mielipidettä, lääkkeen käytön tärkeyttä."

"Elämään kuin ihminen."

Koulukatu 13 E, 33200 Tampere
Puh. 010 526 6103
ruukki(at)sopimusvuori.fi

Sopimusvuori_Facebookissa