Sopimusvuori

 

Psykiatrinen kotikuntoutus (Psy-Ko) / tuettu asuminen tukee täysi-ikäisen (18 – 65v.) mielenterveys – ja/tai päihdeasiakkaan itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. 

Tuen tarve kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hoitotahon sekä hänen lähiverkostonsa kanssa tekemällä alkukartoitus. Siinä käydään läpi, kuinka paljon ja millaista tukea tarvitaan. Henkilökohtaisen tuen tarve vaihtelee keskusteluista toiminnanohjaukseen. Henkilökohtaisen tapaamisen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä ohjaajiin puhelimitse tai Kotiruudulla.

Yhteistyön onnistumiseksi asiakkaalta edellytetään sitoutumista yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin.
Tuen kesto ja intensiivisyys vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan. Keskimääräisesti tapaamisia on 1-4 kertaa viikossa, noin tunnin ajan.  Ajallisesti yhteistyö kestää n. 3 – 24 kk.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Asiakkaan elämäntilanne pyritään huomioimaan kokonaisvaltaisesti sekä asiakaslähtöisesti. Työryhmällä on sosiaali- ja terveysalan koulutus sekä laaja-alainen kokemus ja osaaminen mielenterveys–, päihde- sekä perhetyöstä. Työryhmästä löytyy myös neuropsykiatrista osaamista.

Ohjaajat ovat tavoitettavissa arkisin klo 8 – 18.

Kotikäynneillä huomioitavia asioita ovat:

 
 • psykosomaattinen terveydentila
 • lääkehoito
 • arjenhallinta
 • talous
 • sosiaalinen verkosto
 • mielekäs tekeminen

  

 • päihdetyö
 • itsetuntemus
 • turvallisuuden tunne
 • keskustelu
 • verkostotyö
 • ryhmätoiminta                 

Ulkopaikkakuntalaiset ohjautuvat kotikuntoutukseen ottamalla yhteyden suoraan yksikön johtajaan 

Katariina Ruuth, 010 526 6180
katariina.ruuth(at)sopimusvuori.fi

 

Yhteystiedot

Koulukatu 13 B
33200 Tampere

Puh. 010 526 6180

työntekijöiden puhelinnumerot

 

Sopimusvuori_Facebookissa