Sopimusvuori

 

Sopimusvuorella on Tampereella n. 60 asumiskuntoutuksen tukiasuntopaikkaa palvelun käyttäjille. Sopimusvuori vuokraa asunnon, pääsääntöisesti yksiön kuntoutusjakson ajaksi. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja tukiasuntojen ohjaajan kanssa.

Kuntoutussuunnitelmaan asiakas kirjaa tavoitteensa ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tukea ja ohjausta asiakas saa sovitusti 1 -3 päivänä viikossa kotikäynneillä tai muilla sovituilla tapaamisilla ohjaajansa kanssa. Tavoitteena on, että siirtyessään omaan asuntoon asiakas pystyisi asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti ja käyttämään yhteiskunnan palveluja.

Yleistä tukiasunnoissa asumisesta

Suurin osa tukiasunnoista sijaitsee kolmessa kohteessa Tampereella; Koulukatu 13 Kaakinmalla, Hämeenpuistossa keskustassa sekä Vilpunpolulla Hervannassa. Sopimusvuori vuokraa asunnon kuntoutusjakson ajaksi. Asiakas maksaa asunnosta vuokran. Vuokraan on mahdollista saada asumistukea.

Hämeenpuiston yksikössä, asiakkaan siirtyessä palveluasumisesta tukiasumiseen, hänen ei tarvitse vaihtaa asuntoa, vaan henkilökunta ja henkilökuntamitoitus muuttuu palvelun mukaiseksi. Yksikössä on yhteiset tilat ruokailua ja kokouksia varten, sauna ja pyykkihuoltoon tarvittavat tilat.

Koulukadulla kerrostalossa on viisi kaksiota ja muut asunnot ovat yksiöitä. Asunnot ovat hyväkuntoisia, ja niissä on oma keittiö, WC ja suihkutilat sekä lasitettu parveke. Kerrosten aulatilat on sisustettu asiakkaiden vapaa-ajan viettoa ja ryhmätoimintaa varten. 

Tukiasuntojen ammattitaitoinen henkilökunta ohjaa ja tukee asiakasta hänen kuntoutumisessaan.

Kuntoutuminen tukiasunnossa

Tampereella päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaustyöryhmä Loisto tekee sopimukset ja ohjaa asiakkaat tukiasuntoihin. Ympäristökunnat tekevät asiakkaittensa sopimukset Sopimusvuoren toimiston kanssa.

Asiakkaan kotikunnan ja Sopimusvuoren välisessä sopimuksessa määritellään sopimukseen sisältyvä palvelu, jolloin asiakas maksaa asumispalvelustaan sovitun kuukausimaksun. Tämä palvelu tarkoittaa tukiasunnoissa ohjaajan antamaa tukea asiakkaalle, ja se toteutuu sovituilla kotikäynneillä mm. keskustelun, ohjauksen, yhdessä tekemisen ja ryhmätoiminnan avulla.

Asiakkaan kanssa tehtävässä kuntoutussuunnitelmassa määritellään hänen yksilölliset tavoitteensa ja keinot niiden saavuttamiseksi. Asiakas kirjaa kuntoutussuunnitelmansa mahdollisimman itsenäisesti. Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein, ja se ohjaa asiakkaan ja ohjaajan välistä yhteistyötä.

Asiakasta kannustetaan myös kodin ulkopuoliseen toimintaan esimerkiksi opiskeluun, harrastuksiin ja työtaitojen harjaannuttamiseen. Kaikkiin näihin toimintoihin Tampereen alueella on hyvät mahdollisuudet.

Yhteistyötä tehdään asiakasta kuunnellen omaisten, ystävien ja asiakasta hoitavien henkilöiden kanssa.

pdfTukiasuntojen esite

Syksyn ryhmät: pdfRyhmätarjotin kevät 2017.pdf

Yhteystiedot:

Koulukatu 13 E, 33200 Tampere
010 526 6125, 010 526 6165
tukiasunnot(at)sopimusvuori.fi

Vilppulanpolku 12 B, 33720 Tampere
puh. 010 526 6171, 010 526 6170
          

Hämeenpuisto 21 A, 33210 Tampere
puh. 010 526 6130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sopimusvuori_Facebookissa