Sopimusvuori

 

pdfSopimusvuoren työhyvnvointipalvelut.pdf

Mielenterveyden häiriöt, kuten masennus ja ahdistuneisuus, aiheuttavat keskimäärin viidesosan yritysten sairauspoissaoloista. Nämä sairauspoissaolot ennakoivat työkyvyttömyyseläkkeitä, sillä suurin osa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyden häiriöiden perusteella.

Mielenterveyden valmennus on mielenterveyden ammattilaisten johdolla tehtävää yksilövalmennusta. Valmennuksessa annetaan työntekijälle työkaluja oman mielenterveyden kohentamiseksi ja terveyden edistämiseksi. Valmennus koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, joista työstetään palaute organisaatiolle. Organisaation on tärkeää tietää, mitä asioita muuttamalla työkykyyn voidaan vaikuttaa.

Helpparit - hyvinvointivalmentajat

Mielenterveyden häiriöihin on tärkeää saada tukea ja apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palvelumme avulla yritys voi tarjota työntekijälleen ammattiapua heti sairauden ensi vaiheissa. Viimeistään ensimmäinen mielenterveyssyistä myönnetty sairausloma on työnantajalle havahtumisen paikka ja mahdollisuus lähteä tukemaan aktiivisesti työntekijän työkyvyn palauttamista. 80 % pitkillä mielenterveyden syistä sairauslomilla olleista työntekijöistä uskoi, että työnantaja olisi voinut vaikuttaa työkyvyttömyyden syntyyn (Joensuu et al).

 Palvelumme on mielenterveyden ammattilaisen ohjaamaa yksilövalmennusta, jossa keskusteluiden ja harjoitusten avulla pyritään löytämään mielenterveyttä heikentäviä ja vahvistavia asioita. Valmennuksen tarkoitus on myös löytää ratkaisuja, joiden avulla työkykyä voidaan palauttaa

Yksilövalmennus koostuu viidestä tapaamiskerrasta. Tapaamiset toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti hänelle sopivassa ympäristössä (kotona, tiloissamme, ulkona) ja hänelle sopivassa aikataulussa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja asiakas itse raportoi työnantajalleen valmennuksessa käytettävien lomakkeiden avulla.

Sopimusvuoressa on yli 45 vuoden kokemus vaativasta mielenterveystyöstä. Puhumme asioista niiden oikeilla nimillä, kaunistelematta ja kauhistelematta. Uskomme, että kokemuksemme ja vankka mielenterveystyön osaamisemme auttavat työnantajaa haasteellisissakin tilanteissa.

Jos toivotte lisätietoa mielenterveyden valmennuksesta, ottakaa yhteyttä työhyvinvoinnin asiantuntijaan Sanna Miettiseen, p. 010 526 6030, sanna.miettinen(at)sopimusvuori.fi

 

Teemme yhteistyötä HR Business Partner Oy:n kanssa.

Sopimusvuori_Facebookissa