Sopimusvuori

 

 

pdfSopimusvuoren työnohjauspalvelut

 Mitä työnohjaus on?

- Tavoitteellista toimintaa, jossa koulutetun työnohjaajan avustuksella tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa.
-  Auttaa löytämään uusia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja omaan työhön ja toimintatapojen kehittämiseen.
-  Toiminnan perustana ovat luottamuksellisuus ja eettiset periaatteet.

Millaisia vaikutuksia työnohjauksella on?

-  Työnohjauksella on vaikutuksia yksittäiseen työntekijään, työyhteisöön ja perustyöhön.
-  Työnohjauksessa ohjattavan perustehtävä ja ammatti-identiteetti selkiytyvät ja vahvistuvat, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen lisääntyvät.
-  Työyhteisön ilmapiiri ja luottamuksellisuus paranevat, jolloin vapautuu voimavaroja ja luovuutta työn tekemiseen.
-  Työtavat kehittyvät, työn tuloksellisuus ja laatu paranevat. (Suomen työnohjaajat ry.)


Työnohjaajien esittely

 Katariina Ruuth 100x   Sanna Miettinen 100x 
Katariina Ruuth
yksikönjohtaja, työnohjaaja(STOry)


Olen työnohjannut vuodesta 2010 alkaen sekä työntekijöitä että esimiehiä sosiaali- ja terveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdetyössä, kehitysvammahuollossa, toimintaterapia-, nuoriso- ja vanhustyössä.

Työnohjauskokemusta minulla on myös urheiluvalmentajien ja seuratoimijoiden kanssa työskentelystä.

Koulutus

Psykiatrinen sairaanhoitaja, johtamis- ja esimiestyö sos. ja terv.huollossa, neuropsykiatrinen valmentaja, 2-vuotinen yhteisöhoidon koulutus, erilaisia urheiluvalmentaja koulutuksia erityisesti lasten ja nuorten valmennuksesta.

Työkokemus ja erityisosaaminen

Psykiatrinen kuntoutustyö, johon sisältyy esimiestyöskentelyä, muutos- ja projektinjohtamista, verkostotyötä, yksilö-, yhteisö- ja kotikäyntityöskentelyä erilaisissa mielenterveyskuntoutukseen liittyvissä yksiköissä. Vapaa-ajallani olen toiminut urheiluvalmentajana lasten ja nuorten parissa.

Kilpaurheilun ja valmennuksen haasteet valmentajan toimintaympäristössä ja tuloksellisiin tavoitteisiin tähtäävänä toimintana ovat minulle myös konkreettisesti tuttuja asioita toimiessani työnohjaajana.

Työnohjauksessa vuorovaikutteisuus, kokemuksellinen oppiminen, nepsy valmentajakoulutuksen myötä sisäistetyt ratkaisukeskeiset menetelmät sekä pienimuotoiset toiminnalliset menetelmät keskustelun virittäjänä työnohjattavien niin halutessa ohjaavat työskentelyäni työnohjaajana.

Yhteystiedot:

p. 010 526 6180
katariina.ruuth(at)sopimusvuori.fi 

 

 

Sanna Miettinen
työhyvinvoinnin asiantuntija, työnohjaaja (STOry)

Olen toiminut yksilöiden, työyhteisöjen, ryhmien ja esimiesten työnohjaajana vuodesta 2010.

Olen työnohjannut mielenterveys- ja päihdetyön henkilöstöä, vanhus-, nuoriso- ja opetustyön henkilöstöä, pitkäaikaistyöttömien parissa työskentelevää henkilöstöä, luottamusmiehiä sekä ravintola ja taloushallinnon henkilöstöä.

Työnohjaajan koulutuksen lisäksi olen hallintotieteen kandidaatti ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Erityisosaamiseni liittyy työssäjaksamisen ja mielenterveyssyistä sairauslomalla olevien ja heidän työhön palaamisen teemoihin sekä osatyökykyisyyteen.

Myös ryhmät ja niiden toiminta ovat erityisosaamiseni piirissä.


Yhteystiedot:


p. 010 526 6030
sanna.miettinen(at)sopimusvuori.fi

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopimusvuori_Facebookissa