Sopimusvuori

 

Mielenterveyspalveluiden toimialalla on tarjolla 19 kuntoutusyksikköä ja noin 40 tukiasuntoa. Näiden palveluiden lisäksi toimintaa kehitetään erilaisten projektien, tutkimustoiminnan sekä henkilökunnalle tarjottavien koulutusmahdollisuuksien avulla

Jokaisessa yksikössä toimitaan yhteisin periaattein, mutta palvelun käyttäjän yksilöllisyys huomioiden. Kaikessa toiminnassa tavoite on, että asiakas palaa mahdollisuuksien mukaan työelämään tai selviytyy arjessa mahdollisimman itsenäisesti.

Dementiahoitopalveluja on tarjolla 8 kodinomaisessa dementiahoitokodissa Tampereella. Kaikilla 128 asukaspaikalla hoitoa saa ympäri vuorokauden.

 

 

 

 

Sopimusvuori_Facebookissa