Sopimusvuori

 

Mielenterveyspalveluiden toimialalla on tarjolla 16 kuntoutusyksikköä ja noin 40 tukiasuntoa. Näiden palveluiden lisäksi toimintaa kehitetään erilaisten projektien, tutkimustoiminnan sekä henkilökunnalle tarjottavien koulutusmahdollisuuksien avulla

Jokaisessa yksikössä toimitaan yhteisin periaattein, mutta palvelun käyttäjän yksilöllisyys huomioiden. Kaikessa toiminnassa tavoite on, että asiakas palaa mahdollisuuksien mukaan työelämään tai selviytyy arjessa mahdollisimman itsenäisesti.

Tarjoamme muistisairaiden tehostetun tuen asumispalvelua 7 kodikkaassa dementiahoitokodissa Tampereella. Kaikilla 122 asukaspaikalla hoitoa saa ympäri vuorokauden.

 

 

 

 

Sopimusvuori_Facebookissa