Sopimusvuori

 

Sopimusvuori ry:n juuret ulottuvat vuoteen 1970. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli voimakas halu purkaa sairaalakeskeisyyttä, joka hallitsi mielenterveyskuntoutujien hoitoa.

Sopimusvuori on ensimmäinen Suomeen perustettu mielenterveyskuntoutusyhdistys, joka toimii terapeuttisen yhteisön periaattein. Toiminta sai jo ensimetreillä tunnustusta pioneerin työstään, kun vuonna 1977 uusittuun mielisairaslakiin tuli maininta Sopimusvuoren kehittämistä kuntoutusyhteisöistä. Uusi laki velvoitti terapeuttisen yhteisön toimintamallien leviämistä mielisairaan hoidossa.

Nimensä yhdistys sai Vaakonkadulta, jossa ensimmäinen asumisyhteisö sijaitsi. Alueen asemakaavasta löytyi Sopimusvuori-niminen paikka, jossa entisaikaan istuttiin käräjiä. Nimi nähtiin hyvänä symbolina toiminnalle, jonka päätöksenteossa koko yhteisö on mukana.

Suomalaisen dementiahoidon edelläkävijänä Sopimusvuori on toiminut vuodesta 1991 asti. Tuohon aikaan dementiahoito oli maassamme laitosmaista. Sopimusvuori on perustanut kodinomaisia hoitokoteja, joissa jokapäiväiset askareet hoidetaan yhdessä asiakkaan voimavarojen mukaan.

Katso Sopimusvuoren lyhyt historiikki!

Sopimusvuori_Facebookissa