Sopimusvuori

 

Sopimusvuoren kehittämis- ja koulutustoiminnan tavoitteena on vastata ajan muuttuviin haasteisiin. Organisaatio tekee yhteistyötä muiden Tampereen alueen mielenterveysjärjestöjen kanssa. Yksiköt käyttävät tarvittaessa kehittämispäiviä toimintansa kehittämiseksi ja arvioimiseksi.

Koulutus- ja kehittämistoiminnasta antaa lisätietoja
koulutusjohtaja Helena Hakuni numerosta 010 526 6002

 

Sopimusvuoreen tehtyjä opinnäytetöitä:

pdfKokemuksia jännitys-rentousharjoituksista mielenterveyskuntoutuksessa.pdf (2017)

pdfMuistisairaan ikäihmisen saattohoito hoitohenkilökunnan kuvaamana (2017)

pdfTyöntekijöiden kokemuksia päihdeongelmaisten palvelunkäyttäjien kanssa työskentelystä (2017)

pdfTaidelähtöisten menetelmien käyttäminen kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukena (2016)

pdfMielenterveyskuntoutujan painonhallintaan vaikuttavat tekijät (2016)

pdfNuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia palveluketjuista ja taloudellisesta toimeentulosta 2016.pdf

pdfMielenterveyskuntoutujien integroiminen työelämään (2016)

pdfArtisti sairaalan ovesta tipahti - Musiikkinäytelman prosessi (2015)

pdfTyöpajamuotoinen toiminnallinen kuntoutus: Sosiaalisen tuen yhteydet elämänhallintataitoihin ja henkiseen hyvinvointiin (2015)

pdfTyöntekijöiden kokemuksia ikäjohtamisesta (2015)

pdf Sopimusvuori Oy:n riskienhallintasuunnitelma Balanced Scorecardin mukaisesti (2015)

pdfKlubitalo yhteiskuntaan kuulumisen tunteen lisääjänä (2015)

pdfDialogisuus ryhmänohjauksessa (2015)

Voimaantumista edistävät tekijät Tilke-päivätoiminnassa nuorten kuvaamana (pro gradu 2014)

pdfPalveluiden käyttäjien kokemuksia Sopimusvuori ry:n päivätoiminnasta (2014)

pdf Työpajapedagogiikka - mielenterveyskuntoutumisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhdistäminen työpajalla pro gradu (2014)

 

MPNet - Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto

Järjestömme on mukana MPNet-verkostossa. Se on avoin, väljä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on toimia mielenterveyspoolin rinnalla vaikuttamalla konkreettisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja palvelujen parantamiseksi. Yhteistyöverkosto perustettiin 8.9.2010 Mielenterveyden keskusliitossa.

Verkosto on määritellyt tavoitteikseen mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ihmisten elinolojen, työllisyyden sekä asumisen ja siihen liittyvien palvelujen parantamisen yhteistyön ja vaikuttamisen keinoin. 

pdfMPNet Laatusuositus

pdfMPNet asumisen laadun mittaristo

Sopimusvuori_Facebookissa