Sopimusvuori

 

Sopimusvuoren kehittämis- ja koulutustoiminnan tavoitteena on vastata ajan muuttuviin haasteisiin. Organisaatio tekee yhteistyötä muiden Tampereen alueen mielenterveysjärjestöjen kanssa. Yksiköt käyttävät tarvittaessa kehittämispäiviä toimintansa kehittämiseksi ja arvioimiseksi.

Queen Silvia Nursing Award

Sopimusvuori toimii pääyhteistyökumppanina hankkeessa, jossa etsitään sairaanhoitajaopiskelijoiden innovaatioita vanhustyöhön. Hankkeen suojelijana toimii liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

Suomessa jaettava Queen Silvia Nursing Award -stipendi myönnetään opiskelijalle, joka tarjoaa parhaan uuden idean vanhustenhoidon tai vanhusten käyttämien palveluiden kehittämiseksi. Stipendin tarkoituksena on vastata väestön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin edistämällä innovaatioita ja ammattiosaamista vanhustenhoidossa sekä vanhusten käyttämissä palveluissa. 

Stipendin voittaja saa 6 000 euron rahapalkinnon sekä mahdollisuuden puoli vuotta kestävään harjoittelujaksoon. Harjoittelun aikana stipendiaatti perehtyy vanhusten hoitoon ja palveluihin liittyviin kysymyksiin eri näkökulmista sekä Suomessa että ulkomailla.

Sopimusvuoren ohella hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Folkhälsan Syd, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Oy SCA Hygiene Products Ab, Nordnet sekä Innopinion.

 

Lisätietoa QSNA

Koulutus- ja kehittämistoiminnasta antaa lisätietoja
koulutusjohtaja Helena Hakuni numerosta 010 526 6002

 

Sopimusvuoreen tehtyjä opinnäytetöitä:

pdfMuistisairaan ikäihmisen saattohoito hoitohenkilökunnan kuvaamana (2017)

pdfTyöntekijöiden kokemuksia päihdeongelmaisten palvelunkäyttäjien kanssa työskentelystä (2017)

pdfTaidelähtöisten menetelmien käyttäminen kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukena (2016)

pdfMielenterveyskuntoutujan painonhallintaan vaikuttavat tekijät (2016)

pdfNuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia palveluketjuista ja taloudellisesta toimeentulosta 2016.pdf

pdfMielenterveyskuntoutujien integroiminen työelämään (2016)

pdfArtisti sairaalan ovesta tipahti - Musiikkinäytelman prosessi (2015)

pdfTyöpajamuotoinen toiminnallinen kuntoutus: Sosiaalisen tuen yhteydet elämänhallintataitoihin ja henkiseen hyvinvointiin (2015)

pdfTyöntekijöiden kokemuksia ikäjohtamisesta (2015)

pdf Sopimusvuori Oy:n riskienhallintasuunnitelma Balanced Scorecardin mukaisesti (2015)

pdfKlubitalo yhteiskuntaan kuulumisen tunteen lisääjänä (2015)

pdfDialogisuus ryhmänohjauksessa (2015)

Voimaantumista edistävät tekijät Tilke-päivätoiminnassa nuorten kuvaamana (pro gradu 2014)

pdfPalveluiden käyttäjien kokemuksia Sopimusvuori ry:n päivätoiminnasta (2014)

pdf Työpajapedagogiikka - mielenterveyskuntoutumisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhdistäminen työpajalla pro gradu (2014)

 

MPNet - Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto

Järjestömme on mukana MPNet-verkostossa. Se on avoin, väljä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on toimia mielenterveyspoolin rinnalla vaikuttamalla konkreettisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja palvelujen parantamiseksi. Yhteistyöverkosto perustettiin 8.9.2010 Mielenterveyden keskusliitossa.

Verkosto on määritellyt tavoitteikseen mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ihmisten elinolojen, työllisyyden sekä asumisen ja siihen liittyvien palvelujen parantamisen yhteistyön ja vaikuttamisen keinoin. 

Toimintateema talvikaudella 2014-2015 on: Laatua asumiseen.

Sopimusvuori noudattaa toiminnassaan MPNet-verkoston laatimia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen palvelujen laatusuosituksia jotka julkistettiin  19.11.2013.

Verkosto on nyt työstänyt mittaristoa, joka valmistui 3.11.2014.  Tällä mittarilla on tarkoitus testata laatusuosituksien toteutumista ja mitata asumisen laatua.

pdfMPNet Laatusuositus

pdfMPNet asumisen laadun mittaristo

Sopimusvuori_Facebookissa