Sopimusvuori

 

Tee itse taidetta ja osallistu -hanke (TEIJO)

 

TEIJO – tee itse taidetta ja osallistu on yhteensä kolmentoista kulttuuri- ja SOTE –alan toimijan kaksivuotinen yhteisprojekti, jonka keskiössä on lastensuojelun palveluiden piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääntyminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen taiteen ja soveltavan taiteen toiminnan keinoin. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan malleja saavutettavan kulttuuritarjonnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä sekä valmistellaan valtakunnallisen koordinointityön käynnistämistä TEIJO-keskus.

Projektissa on mukana Sopimusvuoren lisäksi neljä kulttuurialan ja kahdeksan sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa Pirkanmaalta.

Kulttuurinalan toimijat ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa, Sorin Sirkus ja Teatteri Telakka. Hankkeen hoito- ja hoivalaitoskumppanit ovat Lempäälän Ehtookoto ry (ikäihmiset, muistisairaat ja nuoret mielenterveyskuntoutujat), Pirkanmaan Senioripalvelut / Tampereen Vanhuspalveluyhdistys (palvelukeskuksissa asuvat vanhukset ja päiväkeskusasiakkaat), Kangasalan kunnan vanhainkoti Rekola-koto (laitoksessa asuvat vanhukset), Kylmäkosken vankila (vangit), Pirkanmaan Sininauha ry / Villa Hockey (huumekuntoutusnuoret), Kehitysvammaisten Tukiliitto – KVTL (kehitysvammaiset päivätoimintakeskuksen ja tukiasumisen asiakasnuoret ja aikuiset sekä heidän omaisensa), Tampereen Parkinson-yhdistys ry (Parkinsonin tautia sairastavat) sekä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry (mielenterveyskuntoutujat).

Hankkeen lähtökohtana on tieto, että osallisuus aktiivisessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa toiminnassa lisää ihmisen hyvinvointia, pitää yllä esim. ihmisen voimavaroja, vahvistaa identiteettiä ja toimintakykyä, hidastaa sairauksien etenemistä, vähentää käytösoireita ja masentuneisuutta sekä vaikuttaa positiivisesti elämän laatuun (Engström 2013, 20-25; Hyyppä 2013, 20-23).

TEIJO vie taidetta laitoksissa ja hoivaympäristöissä asuvien sekä laajojen tukipalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään. Taiteilijoiden ja taidetoiminnan mukanaan tuomat uudet ja erilaiset lähestymistavat ja näkökulmat rikastuttavat palveluiden käyttäjien elämänpiiriä.

 Hankkeen aikana toteutetaan pitkäkestoisia (4-18kk) taideryhmiä tai -projektia, lyhytkestoisia (1pv-1kk) taideinterventioita, taiteilija residenssejä laitoksissa sekä taiteilija vierailuja ja esityksiä hoiva- ja hoitolaitoksissa. Taiteenlajeina projekteissa ovat sirkus, tanssi, teatteri, kuvataide ja musiikki. 

Projekti toteutetaan vuosina 2015 - 2016.

 

Koti -paikka maailmassa

     - Nuorten mielenterveyskuntoutujien esitetyt ja asutetut kodit

Koti ja sen monet merkitykset ovat sekä draamaprojektin aihe että tutkimuksen kohde. Koti on se kehys, jossa mielenterveyden järkkymisen kokemusta käsitellään ja joka tekee mahdolliseksi kokemuksesta kertomisen.

Kyseessä on utkimusprojekti, jossa mielenterveyskuntoutujat toimivat itse tiedon tuottajina. Tämä jo sinänsä voi toimia voimaannutavana kokemuksena osallistujille. Samalla sen avulla voidaan tuottaa tietoa sairastamiseen liittyvistä kokemuksista ja siten kehittää tapoja ymmärtää sairauksia lääketieteellisten instituutioiden ja puhetapojen ulkopuolella. Näin kuntoutuspalveluiden käyttäjät pystyvät itse valottamaan myös muille ihmisille ja mielenterveyshoidon henkilökunnalle sitä maailmaa, jossa se sairaaloiden ja vastaanottojen ulkopuolella elävät, sairastavat – ja tervehtyvät.

Projekti toimii pilottina eri taideterapiamuotojen avulla toteutettaville koti-projekteille, joissa taiteen avulla tutkimisen metodia kehitetään. Draamapilotin pohjalta luodaan myös forum-teatterin yleisöä osallistavaa toimintatapaa hyödyntävä esitys, jota voidaan kierrättää eri yhteisöissä.

Projekti toteutetaan Sopimusvuoren Askeleella. Ohjaajana toimii  teattari-ilmaisun ohjaaja Riku Laakkonen.

 

Sopimusvuori_Facebookissa