Sopimusvuori

 

Erasmus+
Syrjäytymisvaaran välttäminen

Sopimusvuoren Verstaan ja Bulgarialaisen Confidence-yhdistyksen välinen yhteistyöprojekti päättyi elokuun lopulla 2015. Eu-rahoitteisein projektin myötä kummankin maan edustajat oppivat paljon toistensa kulttuureista ja siitä, miten asioita hoidetaan eri maissa. Projektiin liittyvä valokuvanäyttely oli esille Helsingissä valtakunnallisilla mielenterveysmessuilla 17. - 18.11.2015. Projektin lopputuloksia kootaan parhaillaan. 

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Sen tarkoituksena on kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukea nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta.

Puzzle-projekti

Puzzle, keeping together pieces of life

Projektin tarkoituksena oli kehittää mielenterveyskuntoutuksen malli jaettavaksi Euroopassa. Kuntoutusmallissa oli aktiivisesti kuntoutuja mukana ja mallissa huomioitiin asumispalvelut, päivätoiminta ja hoito. Tarkoituksena ei ollut luoda uutta hoitomallia, vaan tunnistaa ja kuvata nykyisen kuntoutuksen parhaat käytännöt ja jakaa ne maiden kesken. Projektissa oli mukana Italia, Tanska ja Suomi ja sitä rahoitti EU. Puzzle käynnistettiin syyskuun puolessa välissä 2011 ja se oli kestoltaan kaksivuotinen. Projektissa työskenteli projektityöntekijän lisäksi noin kymmenen klubitalojäsentä. 

Kotikuntoutus

Psykiatrinen kotikuntoutus oliTampereen kaupungin ja Sopimusvuoren yhteinen kehittämishanke. Toteutuksessa oli mukana myös Välittäjä-hanke. RAY tuki monikanavaisen toimintamallin kehittämistä mielenterveyskuntoutujien itsenäisen asumisen tukemiseksi. Projektin myötä itsenäisen asumisen monikanavainen tuki jäi Sopimusvuoreen pysyväksi palvelumuodoksi.

pdfKotikuntoutuksen loppuraportti.pdf

pdfTutkimus kotiruudusta

Vektori-projekti

Vektori-projekti oli osa ESR-rahoitteista VÄLKE-projektia. Projekti toteutettiin yhteistyössä Sopimusvuori ry:n ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kanssa ja se oli suunnattu kyseisten järjestöjen asiakkaille.

Vektori-projekti oli työllistämisprojekti jonka tavoitteena oli kehittää Tampereen kaupunkiseudun välityövoiman työllistymistä avoimille työ-markkinoille. Projektin ideana oli luoda toimiva toimintamalli jonka avulla pitkään kuntoutuspalveluissa olevat, osatyökykyiset asiakkaat  pääsisivät sijoittumaan takaisin työelämän piiriin, välityömarkkinoille. Merkittävimpänä projektin tuotoksena on ollut työnkierto-mallin pilotointi ja mallintaminen osaksi psykiatrista päiväkuntoutusta. Projekti päättyi kesäkuussa 2011.

pdfVektori-projektin loppuraportti641.84 KB

Linkkiprojekti

Linkkiprojekti aloitti toimintansa Sopimusvuori ry:ssä maaliskuussa 2003 RAY:n tuella. Projekti kesti kuusi vuotta ja jatkui sen jälkeen vielä Linkkinä. Projekti tarjosi Sopimusvuoren jäsenille ryhmätoimintaa sekä vapaa-ajan aktiviteetteja.
Linkkiprojekti tuotti toimintansa aikana monenlaisia ryhmätoiminnan ohjaamisessa hyödynnettäviä materiaaleja. Moniammatillisen työryhmän lisäksi ryhmien ohjaajina toimivat myös palvelun käyttäjät.

Materiaaleja voi tiedustella Sopimusvuoren toimistosta.


 

Sopimusvuori_Facebookissa