Sopimusvuori

 

Blogiryhmä

Blogia kirjoittavat Verstaan päivätoimintakeskuksen 20-30 -vuotiaat nuoret, jotka päivittäin työskentelevät työstäen itseään ja kykyjään toimia elämässä omalla tavallaan.

Blogista käy ilmi Verstaan persoonallisuus nuorten päivätoimintapaikkana. Blogitekstit ovat luovia, rönsyileviä, kerronnallisia, pohdiskelevia tai muuten vain yleistä tilitystä.

Sopimusvuori